Nyheter

Kallelse till ordinarie årsmöte för Lysekil Holma GK 2018

Datum: Lördag den 10 februari 2018

Tid: Kl 15.00

Plats: Brastads Folkets Hus, Biografvägen 1, Brastad

Dagordning

 • 1Mötets öppnande
 • 2Mötets behöriga utlysande
 • 3Fastställande av röstlängd
 • 4Godkännande av dagordning
 • 5Val av mötesordförande
 • 6Val av mötessekreterare
 • 7Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8Verksamhetsberättelse 2017
 • 9Årsredovisning för 2017
 • 10Revisorernas Berättelse
 • 11Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
 • 12.1Styrelsens förslag (Proposition)
 1. a)Stadgeändring angående antal styrelseledamöter –Bilaga 1
 2. b)Stadgeändring angående suppleanter i styrelsen –Bilaga 1
 • 12.2Antalet ordinarie styrelseledamöter 2018 –Bilaga 1
 • 13Inkomna motioner
 • 14Medlemsavgift 2018
 • 15Budget 2018
 • 16Verksamhetsplan 2018
 • 17Valen

A: Val av ordförande för 2018

Mandattiden utgår för Bertil Johansson

B: Val av 1 ledamot på 2 år

Mandattiden utgår för Sven Lindvall och Björn Lindblom (Sven och Björn har förklarat sig ej stå till förfogande för omval)

C: Val av revisorer 2018

Mandattiden utgår för Mikael Baaz och Bengt Ingemansson

D: Val av valberedning 2018

Mandattiden utgår för Hasse Franzén och Stefan Axmark

 • 18Övriga Frågor
 • 19Avslutning

 

Bilaga 1:

 • 12.1I nuvarande § 25 i LHGK stadgar står:”Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 suppleanter.”

Förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår att ändring sker av stadgarna enligt följande: ”Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter.”

Ändringsförslaget innebär

dels att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen blir mer flexibelt än i dag och kan vara såväl en färre än i dag som ytterligare ledamöter än i dag

dels att stadgekravet om obligatoriska suppleanter tas bort.

Styrelsens motivering till ändringsförslagen

 1. a)Styrelsens upplever nuvarande absoluta stadgekrav på 6 ordinarie ledamöter utöver ordförande som onödigt fastlåst. Behovet av antalet styrelseledamöter kan variera från tid till annan. Det kan också vara så att det ett visst år är svårt att finna 7 (6 + 1) ledamöter.
 2. b)Stadgans obligatoriska krav på val av 3 suppleanter har inte uppfyllts av tidigare årsmöten. Ingen suppleant har utsetts. Med hänsyn till verkligheten är det styrelsens uppfattning att obligatoriska kravet på suppleanter tas bort.
 • 12.2

Styrelsen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för 2018 fastställs till:

Ordförande och 5 övriga ledamöter

Gott Slut & Gott Nytt År!

 

Lite information inför ett gott nytt golfår.

Vad gäller avgifter, så blir det samma upplägg, som förra säsongen, inga fakturor skickas ut. Alltså väljer ni vilken typ av medlemskap ni vill ha från hemsidan, som nu är sjösatt och kommer att kompletteras efterhand. Alla senioravgifter höjs med 500:- varav 200:- kan användas i cafeterian. Vad gäller juniorer är avgifterna oförändrade och ingen kostnad för träning. Betalning via bg 5279-2322 eller i reception. Möjligt att dela upp och betala via autogiro finns också. Vad som innefattas i de olika medlemskapen finns också att läsa på hemsidan, som enklast hittas via www.holmagolf.se.

Erbjudandet till nya medlemmar har förlängts en månad och sprid gärna budskapet, så vi kan bli flera.

Seriespel: Nytt för i år är H22 i stället för H30. Ni som är intresserade av att spela scratchspel i serieformat, bör prata ihop er redan nu, samla tillräckligt med spelare och komma med ett namn som kapten för resp ålderskategori. Anmälan för 2017 var senast 5/2 och antagligen något liknande för 2018. Vi har H22 hos oss 6 maj, H80 den 15 maj och D50 den 9 september och då behövs funktionärer.

Årsmöte är bestämt till 10 februari kl 15:00, återkommer om plats i kallelse. I samband med detta är ett förslag lagt om att minska antalet ledamöter i styrelsen, med 1 ledamot, till 6 st. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast 3 veckor innan.

Söndag 14 januari öppnar Maud upp för Quiz, Poängpromenad eller Golf om det skulle vara spelbart. Serverar säkert våfflor eller något annat gott också!

Ny hemsida presenteras

 

Vi har nu fått igång vår nya hemsida och vi hoppas att ni ska gilla den! Det kanske kommer dyka upp någon miss här och var men vi hoppas ni har överseende med detta (och gärna meddelar oss om ni hittar något!)

Syftet med den nya hemsidan är att den ska vara mer lättöverskådlig, lätt att hitta och så klart  – snyggare.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.738 - 8 720 592 - 15
After load theme required files 0.198 0.935 1 020 512 9 741 104 0 15
After WP INIT actions - 1.19 - 13 514 744 - 50
After Theme Init 0.222 1.215 1 144 536 13 638 768 11 61
Before Theme HTML output 0.222 1.215 1 145 392 13 639 624 11 61
BODY start 0.351 1.344 1 483 816 13 978 048 33 83
Before Page Header 0.356 1.348 1 488 248 13 982 480 38 88
After show menu 0.462 1.455 2 127 296 14 621 528 53 103
Before Page content 0.463 1.456 2 128 944 14 623 176 53 103
After Page content 0.542 1.535 2 857 464 15 351 696 56 106
Before Sidebar 0.547 1.539 2 873 432 15 367 664 56 106
After Sidebar 0.822 1.814 3 015 640 15 509 872 64 114
After Footer 0.834 1.826 2 958 872 15 453 104 70 120
After Theme HTML output 0.844 1.836 2 951 488 15 445 720 76 126
WP PAGE OUTPUT END - 1.88 - 15 651 328 - 139