Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 1.123 - 68 763 312 - 26
After load theme required files 0.274 1.397 15 274 984 84 038 296 0 26
After WP INIT actions - 1.599 - 94 252 480 - 48
After Theme Init 0.286 1.611 15 411 088 94 388 584 11 59
Before Theme HTML output 0.286 1.611 15 411 528 94 389 024 11 59
BODY start 0.397 1.723 16 872 376 95 849 872 34 82
Before Page Header 0.4 1.725 16 876 664 95 854 160 39 87
After show menu 0.47 1.795 17 964 040 96 941 536 53 101
Before Page content 0.471 1.796 17 966 280 96 943 776 53 101
After Page content 0.518 1.843 18 273 464 97 250 960 56 104
After Footer 0.541 1.866 19 293 816 98 271 312 64 112
After Theme HTML output 0.546 1.871 19 269 432 98 246 928 70 118
WP PAGE OUTPUT END - 1.89 - 98 335 720 - 128