Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.619 - 51 942 160 - 26
After load theme required files 0.093 0.712 11 507 232 63 449 392 0 26
After WP INIT actions - 0.797 - 71 055 760 - 73
After Theme Init 0.1 0.804 11 594 584 71 143 112 11 84
Before Theme HTML output 0.1 0.804 11 595 024 71 143 552 11 84
BODY start 0.164 0.869 12 818 848 72 367 376 37 110
Before Page Header 0.166 0.87 12 821 168 72 369 696 42 115
After show menu 0.205 0.909 13 890 680 73 439 208 56 129
Before Page content 0.206 0.91 13 891 280 73 439 808 56 129
After Page content 0.219 0.924 14 828 424 74 376 952 59 132
After Footer 0.231 0.935 14 914 752 74 463 280 68 141
After Theme HTML output 0.233 0.937 14 893 768 74 442 296 74 147
WP PAGE OUTPUT END - 0.955 - 74 523 544 - 159