Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.42 - 60 344 392 - 26
After load theme required files 0.083 0.502 11 266 304 71 610 696 0 26
After WP INIT actions - 0.605 - 81 037 072 - 48
After Theme Init 0.09 0.613 11 353 688 81 124 456 11 59
Before Theme HTML output 0.09 0.613 11 354 128 81 124 896 11 59
BODY start 0.187 0.71 11 920 632 81 691 400 34 82
Before Page Header 0.189 0.712 11 922 952 81 693 720 39 87
After show menu 0.334 0.856 13 040 912 82 811 680 53 101
Before Page content 0.334 0.857 13 041 512 82 812 280 53 101
After Page content 0.356 0.879 14 154 408 83 925 176 56 104
After Footer 0.37 0.893 14 253 704 84 024 472 64 112
After Theme HTML output 0.373 0.896 14 229 768 84 000 536 70 118
WP PAGE OUTPUT END - 0.915 - 84 081 448 - 128