Lokala regler

Generella lokala regler

 

 


LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019
 

FÖR LYSEKIL HOLMA  GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18)
 2. Vita pinnar
 3. Fårhägn. Området får ej beträdas.

3.Hål 10.Inhängnat trädområde till höger.Området får ej beträdas.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)

1.Hål 9.Pliktområdet märkt med röda pinnar och plattor till vänster(dunge).Om en boll är i eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet,har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt Regel 17.1.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 1. Hål 17.Pliktområdet bakom green , markerat med röda pinnar med grön topp är en spelförbudszon.Lättnadsalternativ:

– Lättnad måste tas enligt regel 17.1e.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 (Ravinen är särskilt skyddat naturområde och får inte beträdas)

3.Hål 14,18.Pliktområdet på vänster sida, markerat med röda pinnar och plattor,med grön topp är en spelförbudszon.Lättnad måste tas enligt Regel 17.1e.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete

1.Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

 1. Öppna dräneringssträngar med grus .

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.Gul-svarta 150 m pinnar

 1. Avståndsplattor

3.Gärdesgårdar.

 

 1. c) Spelförbudzoner

1) Unga träd med stödpinne/barkfylld bädd är spelförbudzoner.

Spelaren måste ta lättnad enligt regel 16.1f

 

Banmarkering.

Röda pinnar som markerar gräns för pliktområde är flyttbara tillverkade föremål,vita är oflyttbara tillverkade föremål.

 

Lokala bestämmelser

1.Uppslagen torv,skall ej läggas tillbaka.

-lagas med gräsfrö/sandblandning på flaska.(finns vid första tee.)

2.Bagvagnar/golfbilarfår ej dras/köras över tee,foregreen,green eller mellan green och greenbunker.

3.Bunkerkrattor skall ligga i bunker och i spelriktningen

 

 

 

Beslutade av Lysekil holma bankommitte 2019-04-11

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.641 - 56 443 352 - 29
After load theme required files 0.112 0.753 12 097 024 68 540 376 0 29
After WP INIT actions - 0.884 - 77 525 272 - 77
After Theme Init 0.12 0.892 12 184 376 77 612 624 11 88
Before Theme HTML output 0.12 0.892 12 184 816 77 613 064 11 88
BODY start 0.192 0.964 13 470 320 78 898 568 36 113
Before Page Header 0.194 0.965 13 472 640 78 900 888 41 118
After show menu 0.234 1.005 14 498 320 79 926 568 55 132
Before Page content 0.234 1.006 14 498 920 79 927 168 55 132
After Page content 0.249 1.02 15 465 600 80 893 848 58 135
After Footer 0.26 1.031 15 534 176 80 962 424 67 144
After Theme HTML output 0.263 1.034 15 512 712 80 940 960 73 150
WP PAGE OUTPUT END - 1.053 - 81 031 232 - 160