Lokala regler

Generella lokala regler

 

 


LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019
 

FÖR LYSEKIL HOLMA  GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18)
 2. Vita pinnar
 3. Fårhägn. Området får ej beträdas.

3.Hål 10.Inhängnat trädområde till höger.Området får ej beträdas.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)

1.Hål 9.Pliktområdet märkt med röda pinnar och plattor till vänster(dunge).Om en boll är i eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet,har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt Regel 17.1.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 1. Hål 17.Pliktområdet bakom green , markerat med röda pinnar med grön topp är en spelförbudszon.Lättnadsalternativ:

– Lättnad måste tas enligt regel 17.1e.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 (Ravinen är särskilt skyddat naturområde och får inte beträdas)

3.Hål 14,18.Pliktområdet på vänster sida, markerat med röda pinnar och plattor,med grön topp är en spelförbudszon.Lättnad måste tas enligt Regel 17.1e.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete

1.Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

 1. Öppna dräneringssträngar med grus .

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.Gul-svarta 150 m pinnar

 1. Avståndsplattor

3.Gärdesgårdar.

 

 1. c) Spelförbudzoner

1) Unga träd med stödpinne/barkfylld bädd är spelförbudzoner.

Spelaren måste ta lättnad enligt regel 16.1f

 

Banmarkering.

Röda pinnar som markerar gräns för pliktområde är flyttbara tillverkade föremål,vita är oflyttbara tillverkade föremål.

 

Lokala bestämmelser

1.Uppslagen torv,skall ej läggas tillbaka.

-lagas med gräsfrö/sandblandning på flaska.(finns vid första tee.)

2.Bagvagnar/golfbilarfår ej dras/köras över tee,foregreen,green eller mellan green och greenbunker.

3.Bunkerkrattor skall ligga i bunker och i spelriktningen

 

 

 

Beslutade av Lysekil holma bankommitte 2019-04-11

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.535 - 51 942 096 - 26
After load theme required files 0.098 0.634 11 507 232 63 449 328 0 26
After WP INIT actions - 0.723 - 71 067 432 - 73
After Theme Init 0.106 0.731 11 594 584 71 154 784 11 84
Before Theme HTML output 0.106 0.731 11 595 024 71 155 224 11 84
BODY start 0.208 0.832 12 814 592 72 374 792 36 109
Before Page Header 0.21 0.834 12 816 912 72 377 112 41 114
After show menu 0.253 0.878 13 848 256 73 408 456 55 128
Before Page content 0.254 0.878 13 848 856 73 409 056 55 128
After Page content 0.273 0.898 14 815 920 74 376 120 58 131
After Footer 0.288 0.912 14 884 496 74 444 696 67 140
After Theme HTML output 0.291 0.915 14 863 032 74 423 232 73 146
WP PAGE OUTPUT END - 0.934 - 74 521 344 - 158