Banguide

1 Svårt öppningshål där vinden ofta blåser rakt emot. Hinder på båda sidor om spelfältet. Perfekt vinkel för inspel in mot green är något kort om vattnet på vänster sida efter utslaget. Green lutar från väster till höger. Hålsponsor 2 Holmas bäst designade par 5 och spelas i samma riktning som hål 1. Green kan nås på två slag för de långtslående men kräver precision. Försök placera inspel något kort på green till vänster om pinnens placering. Hålsponsor Rönnings rör 3 Väldigt kort och hård green där taktiken avgörs av din spinnkontroll på slaget in mot green om du kan spela för att nå direkt från utslaget eller måste lägga upp. Hålsponsor 4 Green lutar från höger till vänster och tvingar dig att sikta något vänster om pinnen för bästa position. Till vänster om green finns en kraftig nivåskillnad där missen vänster om green kommer kosta slag. Hålsponsor 5 Rakt par 5 där du ska utnyttja vinden som ofta blåser med och ger en klar möjlighet till att spara slag. Inspelet bör hamna något kort och till vänster om pinnen på green. Hålsponsor 6 Stor nivåskillnad från tee till green med en green som lutar kraftigt från höger till vänster. Sikta vänster om pinnen oavsett vart den står. Hålsponsor 7 Långt par 4 där du bör ligga något till vänster på fairway från utslaget för att få bästa vinkeln in mot green. Green är ofta hård och bästa linjen för putten är något kort och till höger om pinnens placering. Hålsponsor 8 Väldigt vackert par 5 som inbjuder till bra golf. Sikta något höger från tee för bästa inspelsvinkel till en green som efter mitten sluttar ifrån ner mot ett vatten hinder. Placera bollen något vänster om pinnen på green. Hålsponsor 9 Kan jämföras med ”the post stamp” på klassiska Troon. Greenens träffyta och hålets längd är klart jämförbara med detta kända hål. Träffa green från utslaget eller kan det kosta många slag. Hålsponsor 10 Långt par 5 som ofta spelas in i vinden. Bästa plats för inspel in mot green är så nära vattenhindret till vänster som möjligt och hamna sedan något kort om pinnen för bästa puttlinje. Hålsponsor 11 Långt par 5 som likt 10:an oftast spelas in vinden och som förmodligen kräver 3 slag för att komma fram till en green som kraftigt lutar mot dig. Gräsbunkern till vänster om green bör undvikas. Hålsponsor 12 Stor nivåskillnad från tee till fairway där vinden kommer vara en faktor att bemästra. Green lutar från vänster till höger och mot spelaren så bästa puttlinjen är kort och till höger om pinnen. Hålsponsor 13 Sikta vänster på fairway från tee för bästa inspelvinkel där långt slående bör nå green på 2 slag. Green lutar från bakkant till framkant och bästa puttlinje är något kort om hålet från inspelet. Hålsponsor 14 Sikta på fairwaybunkern från tee och slå runt 200 meter för bästa vinkeln in mot den upphöjda greenen där bollen bör hamna något kort och till höger för bästa puttlinje. Hålsponsor 15 Stor nivåskillnad från tee till green där vinden kommer vara en faktor. Kräver ett precisionslag till en hård liten green omringad av hinder, en utmaning! Hålsponsor 16 Banans hårdaste green som skapar ett utmanande hål där ett fullt andra slag ger nödvändig spinnkontroll in till en green som lutar ifrån spelaren. Undvik greenbunkern! Hålsponsor 17 Det enda hålet med träd på båda sidor av fairway på hela banan. Bästa inspelsvinkel är från vänstra sidan in till en green som lutar ifrån spelaren ner mot ett vattenhinder. Kompetenskrävande! Hålsponsor 18 Långt par 3 med en kort ondulerad green där bästa puttlinjen är från kort höger. En utmaning som avslutar banans 3 sista hål som tillsammans skapar en häftig avslutning! Hålsponsor

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.792 - 79 602 464 - 36
After load theme required files 0.084 0.876 12 776 368 92 378 832 0 36
After WP INIT actions - 1.155 - 112 696 008 - 78
After Theme Init 0.096 1.167 12 830 872 112 750 512 11 89
Before Theme HTML output 0.096 1.167 12 831 312 112 750 952 11 89
BODY start 0.296 1.366 17 927 448 117 847 088 54 132
Before Page Header 0.297 1.368 17 929 744 117 849 384 59 137
After show menu 0.359 1.429 19 284 280 119 203 920 75 153
Before Page content 0.359 1.43 19 284 880 119 204 520 75 153
After Page content 0.598 1.668 52 255 328 152 174 968 119 197
After Footer 0.617 1.687 53 397 312 153 316 952 127 205
After Theme HTML output 0.621 1.691 53 380 968 153 300 608 134 212
WP PAGE OUTPUT END - 1.709 - 153 442 152 - 221