Banguide

1 Svårt öppningshål där vinden ofta blåser rakt emot. Hinder på båda sidor om spelfältet. Perfekt vinkel för inspel in mot green är något kort om vattnet på vänster sida efter utslaget. Green lutar från väster till höger. Hålsponsor 2 Holmas bäst designade par 5 och spelas i samma riktning som hål 1. Green kan nås på två slag för de långtslående men kräver precision. Försök placera inspel något kort på green till vänster om pinnens placering. Hålsponsor Rönnings rör 3 Väldigt kort och hård green där taktiken avgörs av din spinnkontroll på slaget in mot green om du kan spela för att nå direkt från utslaget eller måste lägga upp. Hålsponsor 4 Green lutar från höger till vänster och tvingar dig att sikta något vänster om pinnen för bästa position. Till vänster om green finns en kraftig nivåskillnad där missen vänster om green kommer kosta slag. Hålsponsor 5 Rakt par 5 där du ska utnyttja vinden som ofta blåser med och ger en klar möjlighet till att spara slag. Inspelet bör hamna något kort och till vänster om pinnen på green. Hålsponsor 6 Stor nivåskillnad från tee till green med en green som lutar kraftigt från höger till vänster. Sikta vänster om pinnen oavsett vart den står. Hålsponsor 7 Långt par 4 där du bör ligga något till vänster på fairway från utslaget för att få bästa vinkeln in mot green. Green är ofta hård och bästa linjen för putten är något kort och till höger om pinnens placering. Hålsponsor 8 Väldigt vackert par 5 som inbjuder till bra golf. Sikta något höger från tee för bästa inspelsvinkel till en green som efter mitten sluttar ifrån ner mot ett vatten hinder. Placera bollen något vänster om pinnen på green. Hålsponsor 9 Kan jämföras med ”the post stamp” på klassiska Troon. Greenens träffyta och hålets längd är klart jämförbara med detta kända hål. Träffa green från utslaget eller kan det kosta många slag. Hålsponsor 10 Långt par 5 som ofta spelas in i vinden. Bästa plats för inspel in mot green är så nära vattenhindret till vänster som möjligt och hamna sedan något kort om pinnen för bästa puttlinje. Hålsponsor 11 Långt par 5 som likt 10:an oftast spelas in vinden och som förmodligen kräver 3 slag för att komma fram till en green som kraftigt lutar mot dig. Gräsbunkern till vänster om green bör undvikas. Hålsponsor 12 Stor nivåskillnad från tee till fairway där vinden kommer vara en faktor att bemästra. Green lutar från vänster till höger och mot spelaren så bästa puttlinjen är kort och till höger om pinnen. Hålsponsor 13 Sikta vänster på fairway från tee för bästa inspelvinkel där långt slående bör nå green på 2 slag. Green lutar från bakkant till framkant och bästa puttlinje är något kort om hålet från inspelet. Hålsponsor 14 Sikta på fairwaybunkern från tee och slå runt 200 meter för bästa vinkeln in mot den upphöjda greenen där bollen bör hamna något kort och till höger för bästa puttlinje. Hålsponsor 15 Stor nivåskillnad från tee till green där vinden kommer vara en faktor. Kräver ett precisionslag till en hård liten green omringad av hinder, en utmaning! Hålsponsor 16 Banans hårdaste green som skapar ett utmanande hål där ett fullt andra slag ger nödvändig spinnkontroll in till en green som lutar ifrån spelaren. Undvik greenbunkern! Hålsponsor 17 Det enda hålet med träd på båda sidor av fairway på hela banan. Bästa inspelsvinkel är från vänstra sidan in till en green som lutar ifrån spelaren ner mot ett vattenhinder. Kompetenskrävande! Hålsponsor 18 Långt par 3 med en kort ondulerad green där bästa puttlinjen är från kort höger. En utmaning som avslutar banans 3 sista hål som tillsammans skapar en häftig avslutning! Hålsponsor

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 1.719 - 91 826 512 - 36
After load theme required files 0.273 1.992 13 723 576 105 550 088 0 36
After WP INIT actions - 2.383 - 123 897 480 - 72
After Theme Init 0.283 2.393 13 832 472 124 006 376 11 83
Before Theme HTML output 0.283 2.393 13 832 912 124 006 816 11 83
BODY start 0.523 2.633 19 170 056 129 343 960 49 121
Before Page Header 0.525 2.635 19 174 264 129 348 168 54 126
After show menu 0.581 2.691 20 502 088 130 675 992 70 142
Before Page content 0.581 2.691 20 504 296 130 678 200 70 142
After Page content 0.911 3.021 53 513 328 163 687 232 114 186
After Footer 0.937 3.047 54 721 312 164 895 216 122 194
After Theme HTML output 0.941 3.051 54 705 656 164 879 560 129 201
WP PAGE OUTPUT END - 3.068 - 165 019 112 - 209