Hyresvillkor

Hyresvillkor

 • 1 VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
  Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

 • 2 FORDONETS BRUKANDE
  Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen och i anslutning till parkeringsområden. Bilen får köras till driving rangen, se skyltar. Körning tillås inte på allmän väg eller framför klubbhusets entré.


 • 3 FÖRSÄKRING
  Bilen är trafikförsäkrad. Är bilen vagnskadeförsäkrad framgår självrisk och kostnad för eventuell självriskeliminering i hyreskontraktet.


 • 4 KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
  Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.


 • 5 ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
  Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.


  § 6 UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
  Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.


  § 7 BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
  Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.


  § 8 ÅTERLÄMNANDE
  Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyrestagaren, sätta bilen på laddning och portarna ska stängas.
 • 9 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
  Om undertecknat avtal inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.616 - 95 588 792 - 32
After load theme required files 0.062 0.678 8 312 408 103 901 200 0 32
After WP INIT actions - 2.219 - 145 011 216 - 126
After Theme Init 0.089 2.246 8 372 984 145 071 792 11 137
Before Theme HTML output 0.089 2.246 8 373 424 145 072 232 11 137
BODY start 0.09 2.247 8 375 024 145 073 832 11 137
Before Page Header 0.092 2.249 8 382 248 145 081 056 17 143
After show menu 0.153 2.31 9 704 000 146 402 808 73 199
Before Page content 0.153 2.31 9 704 600 146 403 408 73 199
WP PAGE OUTPUT END - 2.423 - 150 368 408 - 249