Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.
Meny

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 1.281 - 95 489 376 - 37
After load theme required files 0.118 1.399 9 157 904 104 647 280 0 37
After WP INIT actions - 2.883 - 125 481 240 - 81
After Theme Init 0.157 2.922 9 962 040 126 285 376 11 92
Before Theme HTML output 0.157 2.922 9 962 480 126 285 816 11 92
BODY start 0.423 3.188 15 254 512 131 577 848 56 137
Before Page Header 0.425 3.19 15 256 808 131 580 144 61 142
After show menu 0.488 3.253 16 794 880 133 118 216 78 159
Before Page content 0.488 3.254 16 795 480 133 118 816 78 159
After Page content 0.507 3.272 17 007 912 133 331 248 81 162
After Footer 0.521 3.286 17 883 744 134 207 080 89 170
After Theme HTML output 0.524 3.289 17 859 336 134 182 672 96 177
WP PAGE OUTPUT END - 3.309 - 134 329 344 - 186