Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.763 - 79 601 408 - 36
After load theme required files 0.089 0.853 12 776 208 92 377 616 0 36
After WP INIT actions - 1.122 - 112 707 384 - 78
After Theme Init 0.101 1.134 12 830 744 112 761 920 11 89
Before Theme HTML output 0.101 1.134 12 831 184 112 762 360 11 89
BODY start 0.383 1.416 17 949 960 117 881 136 56 134
Before Page Header 0.385 1.418 17 952 256 117 883 432 61 139
After show menu 0.445 1.478 19 331 920 119 263 096 77 155
Before Page content 0.446 1.479 19 332 520 119 263 696 77 155
After Page content 0.466 1.499 19 544 952 119 476 128 80 158
After Footer 0.481 1.514 20 424 792 120 355 968 88 166
After Theme HTML output 0.484 1.517 20 400 376 120 331 552 95 173
WP PAGE OUTPUT END - 1.535 - 120 478 080 - 182