Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.454 - 61 875 792 - 28
After load theme required files 0.087 0.541 10 854 864 72 730 656 0 28
After WP INIT actions - 0.654 - 81 639 288 - 52
After Theme Init 0.093 0.66 10 937 744 81 722 168 11 63
Before Theme HTML output 0.093 0.66 10 938 184 81 722 608 11 63
BODY start 0.16 0.727 11 591 024 82 375 448 38 90
Before Page Header 0.161 0.728 12 469 864 83 254 288 43 95
After show menu 0.223 0.79 13 607 024 84 391 448 59 111
Before Page content 0.224 0.791 13 607 624 84 392 048 59 111
After Page content 0.246 0.813 13 886 504 84 670 928 64 116
After Footer 0.258 0.825 14 845 144 85 629 568 72 124
After Theme HTML output 0.261 0.828 14 821 888 85 606 312 79 131
WP PAGE OUTPUT END - 0.847 - 85 693 592 - 141