Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR

HOLMA STÅNGENÄS GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)
1. Hål 5, 6 och 7. Inhägnat trädområde i högruffen innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a.
2. Hål 9. Pliktområdet märkt med röda pinnar och plattor till vänster(dunge). Om en boll är i eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
-Ta lättnad enligt Regel 17.1.
-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
3. Hål 10. Inhägnat trädområde till höger. Området innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a
4. Hål 17.Pliktområdet bakom green, markerat med röda pinnar. Spelaren har dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
-Ta lättnad enligt Regel 17.1.
-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green. DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3


2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete

1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
2. Öppna dräneringssträngar med grus
3. Det ges lättnad utan plikt om bollen ligger i en gammal dräneringssträng eller i mark under arbete oavsett om området är markerat med pinnar eller inte.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1.Gul-svarta 150 m pinnar
2. Avståndsplattor
3.Gärdesgårdar/stenmurar, till exempel bakom green på hål 6, på höger sida om green på hål 14 och utmed vänster sida om fairway och intill fairway på hål 17.

c) Spelförbudzoner
1) Unga träd med stödpinne/barkfylld bädd är spelförbudzoner.
Spelaren måste ta lättnad enligt regel 16.1f
2) På hål 1 gäller ovanstående för samtliga träd i området till vänster om gult pliktområde (mellan vattnet och vägen) även om de inte är försedda med stödpinne/barkfylld bädd.


Lokala bestämmelser

1.Uppslagen torv skall ej läggas tillbaka,
-lagas med gräsfrö/sandblandning på flaska (finns vid första tee).
2.Bagvagnar/golfbilar får ej dras/köras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.
3.Bunkerkrattor skall ligga i bunker och i spelriktningen


Holma 2021-03-08

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 2.78 - 91 841 616 - 36
After load theme required files 0.352 3.133 13 724 232 105 565 848 0 36
After WP INIT actions - 3.792 - 126 038 240 - 79
After Theme Init 0.364 3.804 14 579 112 126 893 120 11 90
Before Theme HTML output 0.364 3.804 14 579 552 126 893 560 11 90
BODY start 0.674 4.114 19 307 304 131 621 312 44 123
Before Page Header 0.676 4.116 19 311 512 131 625 520 49 128
After show menu 0.735 4.175 20 615 512 132 929 520 65 144
Before Page content 0.736 4.176 20 617 720 132 931 728 65 144
After Page content 0.779 4.219 23 106 552 135 420 560 68 147
After Footer 0.806 4.246 24 036 480 136 350 488 76 155
After Theme HTML output 0.809 4.25 24 000 792 136 314 800 83 162
WP PAGE OUTPUT END - 4.274 - 136 616 456 - 172