Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR

HOLMA STÅNGENÄS GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)
1. Hål 5, 6 och 7. Inhägnat trädområde i högruffen innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a.
2. Hål 9. Pliktområdet märkt med röda pinnar och plattor till vänster(dunge). Om en boll är i eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
-Ta lättnad enligt Regel 17.1.
-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
3. Hål 10. Inhägnat trädområde till höger. Området innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a
4. Hål 17.Pliktområdet bakom green, markerat med röda pinnar. Spelaren har dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
-Ta lättnad enligt Regel 17.1.
-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green. DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3


2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete

1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
2. Öppna dräneringssträngar med grus
3. Det ges lättnad utan plikt om bollen ligger i en gammal dräneringssträng eller i mark under arbete oavsett om området är markerat med pinnar eller inte.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1.Gul-svarta 150 m pinnar
2. Avståndsplattor
3.Gärdesgårdar/stenmurar, till exempel bakom green på hål 6, på höger sida om green på hål 14 och utmed vänster sida om fairway och intill fairway på hål 17.

c) Spelförbudzoner
1) Unga träd med stödpinne/barkfylld bädd är spelförbudzoner.
Spelaren måste ta lättnad enligt regel 16.1f
2) På hål 1 gäller ovanstående för samtliga träd i området till vänster om gult pliktområde (mellan vattnet och vägen) även om de inte är försedda med stödpinne/barkfylld bädd.


Lokala bestämmelser

1.Uppslagen torv skall ej läggas tillbaka,
-lagas med gräsfrö/sandblandning på flaska (finns vid första tee).
2.Bagvagnar/golfbilar får ej dras/köras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.
3.Bunkerkrattor skall ligga i bunker och i spelriktningen


Holma 2021-03-08

Utskriftsvänlig version

Meny

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 1.318 - 82 470 352 - 36
After load theme required files 0.143 1.461 9 685 080 92 155 432 0 36
After WP INIT actions - 2.219 - 115 907 328 - 121
After Theme Init 0.18 2.255 9 744 496 115 966 744 11 132
Before Theme HTML output 0.18 2.255 9 744 936 115 967 184 11 132
BODY start 0.468 2.543 19 004 224 125 226 472 47 168
Before Page Header 0.47 2.545 19 006 520 125 228 768 52 173
After show menu 0.529 2.605 20 234 456 126 456 704 68 189
Before Page content 0.53 2.606 20 235 056 126 457 304 68 189
After Page content 0.594 2.67 23 092 024 129 314 272 79 200
After Footer 0.61 2.686 23 977 456 130 199 704 87 208
After Theme HTML output 0.614 2.69 23 931 368 130 153 616 93 214
WP PAGE OUTPUT END - 2.717 - 130 480 312 - 225