Hyresvillkor

  1. Giltigt B-körkort eller körkort för terrängfordon krävs. Vad gäller alkohol och droger gäller samma som för bilkörning.
  2. Körning endast tillåten på fairway, semiruff och ruff (ej högruff), samt på transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen. Ej på allmän väg.
  3. Framförandet sker med stor försiktighet – inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelare.
  4. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som uppkommit på banan på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet. Uthyraren (Holma Golf AB) ska då underrätta hyrestagaren om eventuella kostnader och/eller vilka åtgärder som måste vidtagas.
  5. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftsfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
  6. Det ligger både på uthyrarens och hyrestagarens ansvar att i möjligaste mån begränsa uppkomst av skada.
  7. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats. Bilen ska tömmas på skräp och sättas på laddning. Nycklar återlämnas till receptionen eller efter överenskommelse.
  8. Fordonet får framföras med max en passagerare och en förare.
  9. Om avtalet ej uppfylls tas bilen i retur och en administrationsavgift på 500 SEK debiteras hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.741 - 107 642 120 - 35
After load theme required files 0.069 0.81 8 593 888 116 236 008 0 35
After WP INIT actions - 1.077 - 139 380 024 - 95
After Theme Init 0.073 1.08 9 384 760 140 170 896 8 103
Before Theme HTML output 0.073 1.08 9 385 200 140 171 336 8 103
BODY start 0.399 1.406 15 637 672 146 423 808 49 144
Before Page Header 0.4 1.408 15 639 856 146 425 992 55 150
After show menu 0.465 1.472 17 049 280 147 835 416 73 168
Before Page content 0.465 1.473 17 049 880 147 836 016 73 168
After Page content 0.486 1.493 17 274 680 148 060 816 76 171
After Footer 0.5 1.508 18 146 832 148 932 968 84 179
After Theme HTML output 0.504 1.511 18 122 424 148 908 560 91 186
WP PAGE OUTPUT END - 1.518 - 148 973 432 - 193