Info till medlemmar

Lydinge Resort – Välkommen till Helsingborg

Vi har ett samarbete med Lydinge Resort som har haft många nöjda gäster sedan de
öppnade det nya hotellet på golfbanan för 2 år sedan där de nu erbjuder
Golf – Hotell – Relax på golfbanan.

Som medlem hos oss får du 100:- rabatt
på deras golfpaket som är bokade innan 31/3.

Boka golfpaket här: https://lydinge.com/boka/boka-golfpaket/

Minnesanteckningar från medlemsmöte i Lysekil Holma Golfklubb på Holma 2019-12-01

 

Klubbordförande Stefan Axemark hälsar välkommen och öppnar mötet.

 

Damkommittén genom Lisa Boström redogör för det gångna verksamhetsåret, som startade med en kick off den 24/4 och avslutades den 7/11. På programmet har man haft onsdagsgolf, Ladys Invitation, Pink Lady golfresa samt golfgympa på Bergs skola.

 

Veterankommittén företräds av Peter Cohlman och han kan berätta hur säsongen inleddes med ett upptaktsmöte den 9/4 följt av sedvanlig tisdagsgolf, där 61 (19 damer) spelare varit delaktiga vid åtminstone något tillfälle. Sista omgången spelades den 1/10 och avslutning hölls på Röe Gård i november. Peter avslutar med att dryfta några idéer om smärre förändringar kommande säsong.

 

Herrkommitténs Mattias Olsson berättar om en lyckad säsong för torsdagsgolfen, som utspelat sig under 22 torsdagar mellan 19/4 och 12/9, med ett medeldeltagande på 36,7 spelare. Det hela avslutades den 14/9 med en super knock out-tävling. Under sommaren genomfördes också en KM-match-tävling. Både upptaktsmöte och avslutningsfest hölls på Old House Inn. Mattias avslutar med att tacka receptionen för hjälp med distributionen av alla priser.

 

Juniorkommitténs föräldramedverkande Ulrika Kvillberg redogör för årets juniorverksamhet. Juniorträning har bedrivits från 28/3 till 20/10, och fler deltagare hade fått plats. Framförallt saknas äldre juniorer. Man har också genomfört ett miniträningsläger under sommaren, och varit värd för BDGF:s Teen Tour. Klubben besöktes under vårterminen av elever på Mariedalskolan.

 

Tävlingskommittén genom Bertil Johansson informerar om att totalt 15 klubbtävlingar har genomförts och att ett par blev inställda pga dåligt väder eller för få anmälningar. En regnig helg i början av september genomfördes klubbmästerskapen och Bertil förrättar prisutdelning enligt följande:

 

Klubbmästare dam: Ulrika Kvillberg                            Klubbmästare herr: Andreas Jernberg

Hcp-klass dam: Malin Harryson                                   Hcp-klass herr: Erik Peper

D 60: Lotta Cohlman                                                                          D 50: Malin Harryson

D 40: Ulrika Kvillberg                                                  H 70: Sven Lindvall

H 60: Jan Egil Haga                                                                            H50: Lars Martinsson

H 40: Andreas Jernberg                                                 H22: Tobias Bengtsson

Junior: Ragnar Kvillberg

 

Pro Bert Rylander tackar för det varma välkomnandet han mött under sitt första år på klubben och kunde berätta att han processat 60 nybörjare under året. Bert avser nästa år ge komma igång-kurser som uppföljning för dessa. Prova på-dagarna kommer att flyttas till söndagar och kanske kan veteranernas drop in-träning flyttas till en bättre dag. Bert menar att det finns utrymme för fler lektioner bland medlemmarna och efterlyser fler äldre juniorer, som man är upp till 21 år, och där klubben står för träningsavgiften.

 

Banchefen Carina Granath, varit med sedan starten av Holma golfbana, gör i sin presentation en poäng av att anläggningen är i ständig utveckling. Bara under året som gått har personalen utöver den dagliga skötseln hunnit med att plantera träd, klippa vass, sladda vägar, gräva dräneringar och diken och en hel del annat. På gång inför nästa år är ny tee på hål 5, mera enhällig utmärkning av banan, körvägar för golfbilar, eventuellt alternativ röd tee på hål 17, ny röd tee på hål 13 och kanske ett slutgiltigt ställningstagande kring gul tee på hål 16.

 

Driftbolaget har låtit meddela att man kommer via brev informera om avgifter, förmåner och samarbetsavtal med andra klubbar. Alla kommer också få en faktura på avgiften för nästa år och det ryktas att den som betalar denna i tid ska kunna spela med oförändrad avgift. Bertil, som jobbar med faktureringen, är tacksam om den som vet med sig att hen tänker ändra sin typ av medlemskap, meddelar honom detta, så att rätt faktura erhålls.

 

Stefan Axemark tar tillbaka ordet och kan meddela, till medlemmarnas jubel och applåder, att klubben och bolaget tänker se till att en toalett finns tillgänglig någonstans på sista nio kommande säsong.

Stefan hade också planerat att vi nu skulle avtacka Maud, tyvärr frånvarande, för sin roll vid grillen och annat. Får ske på annat sätt.

Påminnes om årsmötet den 9 februari, där Håkan kommer att redogöra för det nya hcp-systemet.

Svaret på övrig fråga angående fortsatt prenumeration på Svensk Golf, som släpps som medlemstidning för SGF-medlemmar och ersätts av andra publikationer, är att det får var och en göra privat och inte genom klubben.

 

Stefan tackar alla som kommit och avslutar medlemsträffen.

 

 

                                                                                                                                                                             Med anteckningsblock: Tommy Karlsson

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från medlemsmötet den 25 november 2018

Bertil Johansson hälsar en fullsatt övervåning välkomna och börjar med att be kommittéordförandena att redogöra kort för säsongen som varit och framtiden.

Lisa Boström redogör för damkommitténs år. Konstaterar många nya men ändå färre än 100 damer i klubben. 2019 kommer att inledas med kick off och golfgympa.

Kent Lundqvist berättar om veterankommitténs tisdagstävlingar. Svårt att anpassa verksamheten så att fler damer känner sig välkomna. Kent uppmanar deltagarna att föreslå ny tävlingsledare för kommande säsong.

Herrkommittén, representerad av Thomas Franzén, redogör för för torsdagarnas omfattande herrgolfande. 738 ronder har genomförts, mestadels singeltävlingar. Thomas och Micke , som hållit i arrangemanget sedan starten för flera år sedan har sörjt för att två nya tar över 2019.

Tävlingskommittén genom Bertil Johansson rapporterar om 1955 tävlingsstarter och att ett omfattande tävlingsprogram för 2019 håller på att färdigställas.

Ungdomskommitténs verksamhet har skötts av Klas och några föräldrar. 23 juniorer har deltagit i varierande omfattning.

Sedvanlig prisutdelning till klubbmästarna förrättas av Bertil. Pristagarna är Helle Skarup (båda damklasserna), Tobbe Bengtsson (H22), Björn Lindblom (H40), Lars Martinsson (H50), Tomas Fahleson (H60) och Christer Sjöberg (H70). Handicapklassen herrar Håkan Larsson och Stora KM herrar Stefan Nyberg Eriksson. Pristagarna hyllades med applåder.

Bertil presenterar Bert Rylander, Vänersborg, som tilltänkt ny PRO.

Bankommittén genom greenkeeper Carina redogör för planerna för banan. Fokus ligger på dränering, nya banmarkeringar, mätpunkter, infoskyltar och gångvägar. Carina lovar återgå till tidigare klipplinjer med avsikten att göra banan lite mindre problematisk på vissa ställen. Taket på ladugården ska bytas och både banan och byggnaden planeras stänga 3 januari. Alltså blir bagskåpen inte tillgängliga efter detta datum.

Ingegerd Carlsson informerar om golfsimulatorn hos Allsport i Henån och de rabatter vi har där.

Lelle, nyanställd av bolaget sedan 1 oktober, presenterar sig och de arbetsuppgifter han är satt att sköta. Det kommer att handla om utveckling av verksamheten för att möta efterfrågan. Planer på en utbyggnad av kök och uteservering är långt framskridna, för att nämna ett exempel.

Thomas Franzén får på nytt ordet och presenterar en del nya medlemsförmåner för den som löser fullvärdigt medlemskap, och de klubbar vi kommer att ha olika typer av samarbeten med.Detaljerna kommer att presenteras på hemsidan. Här kan man förstås också läsa avgiften för de olika formerna av medlemskap och vilka förmåner som är kopplade till dessa. Fullvärdigt medlemskap höjs marginellt med 100 kr och kostnaden för vip-tillägget är fortsatt 2000 kr. (Avgifterna innefattar förstås en avgift till klubben på 400 kr för varje medlem, och har tillkommit i en förhandling att klubben bidrar med driftsbidrag för att hålla avgifterna nere.)

Thomas fick frågor kring ytterligare en toalett invid banan på backnine och hemsidans utformning.

Styrelsen fick en vänlig, men dock reprimand för undermålig presentation på hemsidan.

Bertil informerar om årsmötet den 10 februari 2019 och avslutar sammankomsten.

OBS! Efter den 1/1 kan ni kontakta Lars för bokning.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.466 - 59 700 896 - 26
After load theme required files 0.098 0.564 10 816 040 70 516 936 0 26
After WP INIT actions - 0.675 - 79 391 096 - 48
After Theme Init 0.106 0.683 10 879 944 79 455 000 11 59
Before Theme HTML output 0.106 0.683 10 880 384 79 455 440 11 59
BODY start 0.217 0.794 11 442 680 80 017 736 33 81
Before Page Header 0.22 0.797 11 444 976 80 020 032 38 86
After show menu 0.264 0.841 12 490 912 81 065 968 52 100
Before Page content 0.265 0.841 12 491 512 81 066 568 52 100
After Page content 0.316 0.892 13 694 664 82 269 720 70 118
After Footer 0.331 0.908 14 684 328 83 259 384 78 126
After Theme HTML output 0.334 0.911 14 655 856 83 230 912 83 131
WP PAGE OUTPUT END - 0.928 - 83 313 824 - 141