Veteraner

Semesterspelet fortsätter nästa vecka på tisdag 23/7 med
start kl 14:00! OBS! Ifyllda scorekort måste lämnas absolut
 senast 13:45 för att vi skall hinna lotta och starta kl 14:00!!
Seniorgolf Semesterspel 2019
Resultat för tävlingen 16/7, Slagspel med 28
startande idag, men alla lämnade inte in sina resultat.
A-klass Netto
Placering Namn Slag
1 Peter Cohlman 70
2 Jan-Egil Haga 71
3 Thomas Fahlesson 72
4 Kent Lundqvist 74
5 Tommy Karlsson 77
6 Lars Berndtzen 78
7 Ingemar Nilsson 80
8 Gerhard King 80
9 Lennart Karlsson 82
10 Erik Peper 84
B-klass Netto
Placering Namn Slag
1 Anita Ben Salem 77
2 Margareta Andersson 79
3 Paul Österholm 80
4 Barbro Wiksten 82
5 Åsa LarsDotter King 83
6 Janne Granlund 84
7 Berit Andersson 88
8 Leif Wiksten 88
9 Ann Katrin Cardeberg 89
10 Lars Kallin 91
11 Lars Alklind 94

Semesterspelet fortsätter nästa vecka på tisdag 16/7 med
start kl 14:00! OBS! Ifyllda scorekort måste lämnas absolut
 senast 13:45 för att vi skall hinna lotta och starta kl 14:00!!
Seniorgolf Semesterspel 2019
Resultat för tävlingen 9/7, Poängbogey med 22
startande idag, men alla lämnade inte in sina resultat.
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Ingegerd Lundh 40
2 Erik Peper 37
3 Jan-Egil Haga 33
4 Kent Lundqvist 31
5 Bo Sandberg 30
6 Stellan Rosblad 28
7 Gerhard King 27
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Monika Eriksson 32
2 Erik Browaldh 28
3 Berit Andersson 26
4 Paul Österholm 25
5 Roland Ivarsson 25
6 Ingerd Karlsson 23
7 Ove Andersson 23

Veterankommittén

 

Bo Sandberg

Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 2/7, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Kurt-Erik Mattsson 38 SHC
2 Lars Berndtzen 38
3 Tommy Karlsson 37 SHC
4 Tomas Fahlesson 37
5 Peter Cohlman 34
6 Kent Lundkvist 33
7 Erik Peper 32
8 Jan Egil Haga 31 SHC
9 Ingemar Nilsson 31
10 Allan Damgaard 28
11 Lise-Lotte Cohlman 26
12 Stellan Rosblad 18
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Gerhard King 41
2 Paul Österholm 31 SHC
3 Åsa Larsdotter King 31
4 Lars Alklind 29
5 Lars Kallin 28
6 Leif Elmquist 25
7 Erik Browaldh 24
8 Jan-Olav Rollmar 22 SHC
9 Anita ben Salem 22
10 Ann Katrine Cardeberg 17
Närmast hål på 15:
Jan-Olav Rollmar, 3,69 m
Närmast hål på 18 efter 2 slag :
Kurt-Erik Mattsson, 9 cm !!

Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 2/7, med samling kl 09:00
och start 09:30. Då spelar vi poängbogey från RÖD TEE.
Seniorgolf 2019
Datum : 2019-06-25
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Krister Sjöberg, Janne Granlund och Lisbeth Nilsson 64,1
2 Bo Sandberg, Lars Kallin och Lotta Cohlman 64,4
3 Jan Egil Haga, Leif Elmquist och Ingegerd Lundh 66,1
4 Lars Alklind, Allan Damgaard och Björn Westberg 66,3
5 Else Marie Sjöberg, Ingmar Nilsson och Erik Browald 66,9
6 Peter Cohlman och Paul Österholm 67,2
7 Kent Lundkvist, Lars Berndtzen och Britt Wikander 68,6
8 Åke Lundh, Anita Ben Salem och Maud Jacobsson 69,0
9 Kurt-Erik Mattson, Bengt Wikander och Margareta Andersson 69,6
10 Tommy Karlsson, Lennart Karlsson och Roland Ivarsson 69,7
11 Jan-Olav Rollmar, Ingegerd Karlsson och Ann-Catrin Cardeberg 70,9

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 18/6,
med samling senast kl 09:00 och start 09:30! Då spelar
vi poängbogey med utslag från röd tee! Tänk på att
fylla i rätt antal slag för röd tee! Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 11/6, Slaggolf.
A-klass
Placering Namn Netto slag
1 Lars Berndtzen 74
2 Kent Lundqvist 75
3 Tommy Karlsson 77
4 Lennart Karlsson 78
5 Thomas Fahlesson 80
6 Jan-Egil Haga 81
7 Krister Sjöberg 81
8 Björn Westberg 83
9 Bo Sandberg 85
10 Allan Damgaard 91
B-klass
Placering Namn Netto slag
1 Åsa LarsDotter King 77
2 Ingegerd Karlsson 79
3 Lars Kallin 79
4 Berit Andersson 80
5 Leif Elmqvist 81
6 Margareta Andersson 81
7 Erik Browaldh 82
8 Jan-Olav Rollmar 95
9 Ove Andersson 98
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Lars Berndtzen : 0,5 m

Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 11/6, med samling kl 09:00
och start 09:30. Då spelar vi slaggolf.
OBS!! Ingen resa till Vårgårda.
Seniorgolf 2019
Datum : 2019-06-04
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Jan Egil Haga, Lotta Cohlman och Margareta Andersson 61,4
2 Ingemar Nilsson, Jan-Olav Rollmar och Ingegerd Karlsson 62,9
3 Tommy Karlsson, Björn Axil och Hans Björklöf 64,3
4 Lars Alklind, Kurt-Erik Mattson och Lars Kallin 66,1
5 Stellan Rosblad, Paul Österholm och Mary Bergarth 68,0
6 Lars Berndtzen, Leif Elmquist, Kurt Karlsson och Gerard King 68,1
7 Peter Cohlman, Lars Bergarth och Ove Andersson 68,8
8 Björn Westberg, Ronny Andersson och Erik Browaldh 69,2
9 Kent Lundkvist, Ingemar Karlsson och Berit Andersson 71,0
10 Erik Peper, Tommy Fredriksson och Lisbeth Nilsson 71,7

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 4/6, med samling
kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi Scramble. Välkomna!
OBS !! Anmälningslista till Vårgårda GK den 11/6 sitter på anslagstavlan.
Sista anmälningsdag är 6/6.
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 28/5, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Bo Sandberg 40
2 Björn Axil 36
3 Tommy Karlsson 35
4 Åke Lundh 34 SHC
5 Sven Lindvall 34
6 Kurt-Erik Mattsson 33 SHC
7 Leif Andersson 33
8 Peter Cohlman 32 SHC
9 Ingegerd Lundh 32
10 Kent Lundkvist 31 SHC
11 Björn Westberg 31 SHC
12 Lise-Lotte Cohlman 31
13 Jan Egil Haga 30
14 Allan Damgaard 24
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Margareta Andersson 33
2 Ronny Andersson 29
3 Bengt Ingemansson 28
4 Erik Browaldh 27
5 Anita Ben Salem 26
6 Monika Eriksson 23
7 Paul Österholm 22
8 Lars Alklind 20
Ann-Catrin Cardeberg DNF
Lars Kallin DNF
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Ingegerd Lundh, 55 cm

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 28/5, med samling kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi Poängbogey. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 21/5, Slaggolf
A-klass
Placering Namn Nettoslag
1 Krister Sjöberg 74 SHC
2 Erik Peper 74
3 Tommy Karlsson 78 SHC
4 Peter Cohlman 78
5 Stellan Rosblad 81 SHC
6 Björn Axil 81
7 Kent Lundkvist 82 SHC
8 Ingemar Nilsson 82
9 Kurt-Erik Mattsson 83
10 Allan Damgaard 86
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Åsa Larsdotter King 76
2 Anita Ben Salem 83
3 Ove Andersson 89
4 Ingemar Karlsson 92
5 Jan-Olav Rollmar 102
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Kent Lundkvist, 2,0 m

Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 21/5, med samling kl 09:00
och start 09:30. Då spelar vi slaggolf.
Seniorgolf 2019
Datum :  2019-05-14
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Peter Cohlman, Allan Damgaard och Lisbeth Nilsson 61,1
2 Stellan Rosblad, Kurt-Erik Mattsson och Jan-Olav Rollmar 64,1
3 Tommy Karlsson, Björn Axil och Ingegerd Karlsson 64,3
4 Krister Sjöberg, Lennart Karlsson och Kurt Karlsson 66,0 SHC
5 Else-Marie Sjöberg, Lars Bergarth och Ulla Jörnhagen 66,0
6 Jan-Egil Haga, Ralf Christoffersson och Erik Browaldh 66,5
7 Bo Sandberg, Lise-Lotte Cohlman och Mary Bergarth 67,2
8 Kent Lundkvist, Erik Peper och Lars Kallin 67,5
9 Björn Westberg, Ingegerd Lundh och Lars Alklind 72,9

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 14/5, med samling kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi Scramble. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 7/5, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Lennart Karlsson 35
2 Else-Marie Sjöberg 33
3 Ingemar Nielsen 31
4 Thomas Fahlesson 31
5 Erik peper 31
6 Peter Cohlman 31
7 Stellan Rosblad 30
8 Kurt-Erik Mattsson 30
9 Krister Sjöberg 29
10 Björn Axil 28
11 Kjell Wallin 27
12 Björn Westberg 22
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Ulla Jörnhagen 37
2 Anita Ben Salem 37
3 Janne Granlund 34
4 Ronny Andersson 30
5 Ingegerd Karlsson 30
6 Paul Österholm 29
7 Erik Browaldh 28
8 Mary Bergarth 28
9 Bengt Jillram 27
10 Lars Bergarth 27
11 Margareta Andersson 26
12 Lasse Nyfjäll 26
13 Hans Björklöf 26
14 Rollmar 25
15 Ingemar Karlsson 25
16 Lisbeth Nielsen 24
17 Ann-Katrine Cardeberg 18
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Stellan Rosblad, i koppen!!

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 7/5, med samling 
kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi poängbogey. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 2/5, Slaggolf från Röd Tee
A-klass
Placering Namn Netto slag
1 Erik Peper 73
2 Bo Sandberg 74
3 Elese Marie Sjöberg 75
4 Tommy Karlsson 77
5 Kent Lundqvist 78
6 Ingemar Nilsson 81
7 Björn Axil 85
B-klass
Placering Namn Netto slag
1 Lars Bergarth 73
2 Mary Bergarth 74
3 Lisbeth Nilsson 77
4 Paul österholm 78
5 Eva Lott Svanberg 80
6 Janne Granlund 81
7 Ingegerd Karlsson 81
8 Berit Andersson 81
9 Hans Björklöf 83
10 Barbro Wiksten 84
11 Ove Andersson 85
12 Lars Alklind 88
13 Margareta Andersson 88
14 Eva Axil 88
15 Gunnel Jagefelt 91
16 Erik Browaldh 92
17 Leif Wiksten 97
18 Annica Alklind 102
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Bo Sanberg, 42 cm från hål!

OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!
   Nästa vecka spelar vi på TORSDAG, 2/5 ! Samling senast kl 11:00,
   start 11:30! Ev. kan vi starta lite tidigare!
   Speldagen flyttad p.g.a. Valborg/1:a maj!
   OBS!! Vi spelar slagspel med utslag från RÖD tee! Fyll i scorekorten
   med rätt antal erhållna slag för röd tee!

Seniorgolf 2019
Datum :  2019-04-23
Spel : 4-manna Scramble
Resultat  4 – manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Anita Ben Salem, Ingegerd Karlsson, Kurt-Erik Mattsson, Paul Österholm 60,4
2 Berit Andersson, Björn Axli, Rollmar, Björn Westberg 62,3
3 Ulla Jörnhagen, Lisbeth Nilsson, Else-Marie Sjöberg, Lars Bergart 62,9
4 Gunnel Jagefelt, Lars Berndtzen, Peter Cohlman, Janne Granlund 65,1
5 Mary Bergart, Erik Browald, Kent Lundqvist, Ingemar Nilsson 65,6
6 Lag: Erik Peper (saknar namn på övriga medlemmar) 66,2
7 Lag: Lennart Karlsson  (saknar namn på övriga medlemmar) 66,8

2019-04-16, Seniortouren.
Dagens resultat, tävlingsform : Poängbogey
Klass A :
1.     Bo Sandberg                               38  poäng
2.     Jan-Egil Haga                            33  -”-
3.     Kent Lundqvist                         33  -”-
4.     Tomas Fahleson                       32  -”-
5.     Stellan Rosblad                         30  -”-
6.     Kurt-Erik Mattsson                  28  -”-
7.     Allan Damgaard                        25  -”-
8.     Lars Berndtzen                         24  -”-
Klass B :
1.      Paul Österholm                         37  Poäng
2.     Janne Granlund                        34  -”-
3.     Lasse Nyfjäll                               34  -”-
4.     Berit Andersson                        33  -”-
5.     Erik Browaldh                           27  -”-
6.     Ove Andersson                         26  -”-
Närmast hål 18 efter 2 slag : 2019-04-09 var Tomas Fahleson : 25 cm ifrån.
                                                    2019-04-16 var Bo Sanberg : 89 cm ifrån.

Seniorgolf 2019
Resultat för premiärtävlingen 9/4/2019, Slaggolf
A-klass
Placering Namn Netto slag
1 Erik Peper 72
2 Tommy Karlsson 77
3 Tomas Fahlesson 78
4 Stellan Rosblad 78
5 Ingemar Nilsson 78
6 Kent Lundqvist 80
7 Kurt-Erik Mattsson 82
8 Lennart Karlsson 83
9 Bo Sandberg 84
10 Peter Cohlman 85
11 Lars Berndtzen 88
B-klass
Placering Namn Netto slag
1 Ingegerd Karlsson 73
2 Björn Axil 75
3 Lars Bergarth 77
4 Lasse Nyfjäll 82
5 Mary Bergarth 83
6 Anita Ben Salem 84
7 Paul Österholm 86
8 Lisbeth Nilsson 88
9 Erik Browaldh 89
10 Ann Katrin Cardeberg 96
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Tomas Fahleson : (resultat saknas!)

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.619 - 56 443 560 - 29
After load theme required files 0.097 0.715 12 097 024 68 540 584 0 29
After WP INIT actions - 0.838 - 77 686 208 - 77
After Theme Init 0.104 0.846 12 122 912 77 712 096 11 88
Before Theme HTML output 0.104 0.846 12 123 352 77 712 536 11 88
BODY start 0.174 0.916 13 430 424 79 019 608 37 114
Before Page Header 0.175 0.917 13 431 088 79 020 272 40 117
After show menu 0.217 0.959 14 392 768 79 981 952 54 131
Before Page content 0.217 0.959 14 393 368 79 982 552 54 131
After Page content 0.287 1.029 15 543 808 81 132 992 59 136
Before Sidebar 0.287 1.029 15 545 648 81 134 832 59 136
After Sidebar 0.493 1.235 16 337 568 81 926 752 67 144
After Footer 0.504 1.246 17 018 536 82 607 720 76 153
After Theme HTML output 0.508 1.25 17 004 368 82 593 552 82 159
WP PAGE OUTPUT END - 1.268 - 82 659 448 - 169