Veteraner

Datum : 2019-10-01
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Tomas Fahleson, Åke Lundh och Åsa Larsdotter King 63
2 Ingegerd Karlsson, Lars Berndtzen och Erik Peper 65 S3
3 Tommy Karlsson, Kurt-Erik Mattson och Maud Jacobsson 65
4 Lennart Karlsson, Else Marie Sjöberg och Ingegerd Lundh 67
5 Kent Lundkvist, Gerhard King och Erik Browaldh 69
6 Ronny Andersson, Lars Alklind och Björn Westberg 71

OBS !! Nästa vecka spelar vi på tisdag, 1/10, med samling 
kl 10:00 och start 10:30! Då spelar vi Scramble. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 24/9, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Erik Peper 41
2 Ingemar Nilsson 40
3 Tommy Karlsson 38
4 Allan Damgaard 33
5 Kent Lundkvist 31
6 Peter Cohlman 30 SHC
7 Lennart Karlsson 30 SHC
8 Björn Axil 30
9 Tomas Fahleson 29 SHC
10 Kurt-Erik Mattsson 29 SHC
11 Lars Berndtzen 29 SHC
12 Gerhard King 29
13 Ralf Christoffersson 28
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Ronny Andersson 36
2 Ingegerd Karlsson 30
3 Åsa Larsdotter King 21
4 Erik Browaldh 21
Närmast hål på 15:
Tommy Karlsson 2,74 m
Närmast hål på 18 efter 2 slag :
Erik Peper 2,07 m

OBS !! Nästa vecka spelar vi på tisdag, 24/9, med samling 
kl 10:00 och start 10:30! Då spelar vi Poängbogey. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 17/9, Slaggolf
A-klass
Placering Namn Nettoslag
1 Ingemar Nilsson 67
2 Lotta Cohlman 70
3 Lars Berndtzen 75
4 Tommy Karlsson 76 SHC
5 Kurt-Erik Mattsson 76
6 Tomas Fahleson 80
7 Kent Lundkvist 82 SHC
8 Peter Cohlman 82
9 Allan Damgaard 84
10 Jan Egil Haga 85
B-klass
Placering Namn Nettoslag
1 Kurt Karlsson 84
2 Lisbeth Nilsson 87
3 Anita ben Salem 99
Närmast hål 15:
Kurt-Erik Mattsson, 2,23 m
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Ingemar Nilsson, 10 cm (1 cm sämre än 190827)
1 spelare deltog inte i tävlingen.

Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 3/9, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Peter Cohlman 37
2 Tommy Karlsson 35
3 Bo Sandberg 32 S9
4 Kent Lundkvist 32
5 Tomas Fahleson 31
6 Lars Berndtzen 30
7 Jan Egil Haga 28
8 Lennart Karlsson 24
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Ingegerd Karlsson 24
2 Leif Elmquist 16
Närmast hål på 15:
Lars Berndtzen 1,34 m
Närmast hål på 18 efter 2 slag :
Tommy Karlsson 46 cm
1 spelare deltog inte i tävlingen.

OBS !! Nästa vecka spelar vi på tisdag, 3/9, med samling 
kl 12:00 och start 12:30! Då spelar vi Poängbogey. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 28/7, Slaggolf
A-klass
Placering Namn Nettoslag
1 Tomas Fahleson 72
2 Ingemar Nilsson 73
3 Björn Axil 74
4 Tommy Karlsson 75
5 Allan Damgaard 76
6 Bo Sandberg 77 S9
7 Kent Lundkvist 77 SHC
8 Lennart Karlsson 77
9 Björn Westberg 79
10 Peter Cohlman 80
11 Erik Peper 82
12 Lotta Cohlman 84
13 Lars Berndtzen 87
14 Kurt-Erik Mattsson 93
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Ingegerd Karlsson 71
2 Ann Katrine Cardeberg 76
3 Ronny Andersson 83
4 Paul Österholm 84
5 Eva Axil 86
6 Anita ben Salem 87
7 Janne Granlund 92
8 Lars Alklind 93 SHC
9 Jan-Olav Rollmar 93
10 Christer Höglind 94
11 Leif Elmqvist 99
Närmast hål 15:
Björn Axil, 6,01 m
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Ingemar Nilsson, 9 cm!!
2 spelare deltog inte i tävlingen.

Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 13/8, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Jan Egil Haga 37 SHC
2 Peter Cohlman 37 SHC
3 Lennart Karlsson 37
4 Tommy Karlsson 34 SHC
5 Kent Lundkvist 34
6 Bo Sandberg 32 SHC
7 Björn Westberg 32 SHC
8 Ingemar Nilsson 32 SHC
9 Lise-Lotte Cohlman 32
10 Erik Peper 31
11 Krister Sjöberg 30
12 Kurt-Erik Mattsson 27
13 Björn Axil 25
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Lars Kallin 37
2 Paul Österholm 30
3 Ingegerd Karlsson 28
4 Janne Granlund 24 SHC
5 Erik Browaldh 24
6 Lars Alklind 23
Närmast hål på 15:
Lennart Karlsson, 11,83 m
Närmast hål på 18 efter 2 slag :
Janne Granlund, 40 cm

OBS! Nästa vecka, 13/8, fortsätter höstspelet
med poängbogey!
Samling senast 10:00, lottning 10:15 och 
start 10:30!
Seniorgolf Höstspel 2019
Resultat för tävlingen 6/8, Slagspel med 5
tappra startande idag. Resultat 
A-klass
Placering Namn Slag netto
1 Kent Lundqvist 74
2 Peter Cohlman 83
3 Jan-Egil Haga 84
B-klass
Placering Namn Slag netto
1 Erik Browaldh 74
2 Paul Österholm 78
Närmast hål 16: Paul Österholm
Närmast hål 18 efter 2 slag : Erik Browaldh

OBS! Nästa vecka, 6/8, börjar höstspelet!
Samling senast 10:00, lottning 10:15 och 
start 10:30!
Seniorgolf Semesterspel 2019
Resultat för tävlingen 30/7, Slagspel med 10
tappra startande idag. Här är resultatet för dom 
som lämnade in sina resultat.
A-klass
Placering Namn Slag netto
1 Stellan Rosblad 70
2 Sven Lindvall 74
3 Kent Lundqvist 78
B-klass
Placering Namn Slag netto
1 Monika Eriksson 71
2 Paul Österholm 84

Semesterspelet fortsätter nästa vecka på tisdag 30/7 med
start kl 14:00! OBS! Ifyllda scorekort måste lämnas absolut
 senast 13:45 för att vi skall hinna lotta och starta kl 14:00!!
OBS! Dom som vill ha med sina antal slag för 
säsongstävlingen rapporterar det direkt till Erik Browaldh!
Seniorgolf Semesterspel 2019
Resultat för tävlingen 23/7, Poängbogey med 26
startande idag. Här är resultatet för dom som
lämnade in sina resultat.
A-klass Poäng
Placering Namn
1 Lars Berndtzen 35
2 Ingemar Nilsson 35
3 Stellan Rosblad 32
4 Jan-Birger 31
5 Jan-Egil Haga 29
B-klass Poäng
Placering Namn
1 Monika Eriksson 39
2 Åsa LarsDotter King 33
3 Ronny Andersson 30
4 Paul Österholm 30
5 Margareta Andersson 29

Semesterspelet fortsätter nästa vecka på tisdag 23/7 med
start kl 14:00! OBS! Ifyllda scorekort måste lämnas absolut
 senast 13:45 för att vi skall hinna lotta och starta kl 14:00!!
Seniorgolf Semesterspel 2019
Resultat för tävlingen 16/7, Slagspel med 28
startande idag, men alla lämnade inte in sina resultat.
A-klass Netto
Placering Namn Slag
1 Peter Cohlman 70
2 Jan-Egil Haga 71
3 Thomas Fahlesson 72
4 Kent Lundqvist 74
5 Tommy Karlsson 77
6 Lars Berndtzen 78
7 Ingemar Nilsson 80
8 Gerhard King 80
9 Lennart Karlsson 82
10 Erik Peper 84
B-klass Netto
Placering Namn Slag
1 Anita Ben Salem 77
2 Margareta Andersson 79
3 Paul Österholm 80
4 Barbro Wiksten 82
5 Åsa LarsDotter King 83
6 Janne Granlund 84
7 Berit Andersson 88
8 Leif Wiksten 88
9 Ann Katrin Cardeberg 89
10 Lars Kallin 91
11 Lars Alklind 94

Semesterspelet fortsätter nästa vecka på tisdag 16/7 med
start kl 14:00! OBS! Ifyllda scorekort måste lämnas absolut
 senast 13:45 för att vi skall hinna lotta och starta kl 14:00!!
Seniorgolf Semesterspel 2019
Resultat för tävlingen 9/7, Poängbogey med 22
startande idag, men alla lämnade inte in sina resultat.
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Ingegerd Lundh 40
2 Erik Peper 37
3 Jan-Egil Haga 33
4 Kent Lundqvist 31
5 Bo Sandberg 30
6 Stellan Rosblad 28
7 Gerhard King 27
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Monika Eriksson 32
2 Erik Browaldh 28
3 Berit Andersson 26
4 Paul Österholm 25
5 Roland Ivarsson 25
6 Ingerd Karlsson 23
7 Ove Andersson 23

Veterankommittén

 

Bo Sandberg

Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 2/7, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Kurt-Erik Mattsson 38 SHC
2 Lars Berndtzen 38
3 Tommy Karlsson 37 SHC
4 Tomas Fahlesson 37
5 Peter Cohlman 34
6 Kent Lundkvist 33
7 Erik Peper 32
8 Jan Egil Haga 31 SHC
9 Ingemar Nilsson 31
10 Allan Damgaard 28
11 Lise-Lotte Cohlman 26
12 Stellan Rosblad 18
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Gerhard King 41
2 Paul Österholm 31 SHC
3 Åsa Larsdotter King 31
4 Lars Alklind 29
5 Lars Kallin 28
6 Leif Elmquist 25
7 Erik Browaldh 24
8 Jan-Olav Rollmar 22 SHC
9 Anita ben Salem 22
10 Ann Katrine Cardeberg 17
Närmast hål på 15:
Jan-Olav Rollmar, 3,69 m
Närmast hål på 18 efter 2 slag :
Kurt-Erik Mattsson, 9 cm !!

Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 2/7, med samling kl 09:00
och start 09:30. Då spelar vi poängbogey från RÖD TEE.
Seniorgolf 2019
Datum : 2019-06-25
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Krister Sjöberg, Janne Granlund och Lisbeth Nilsson 64,1
2 Bo Sandberg, Lars Kallin och Lotta Cohlman 64,4
3 Jan Egil Haga, Leif Elmquist och Ingegerd Lundh 66,1
4 Lars Alklind, Allan Damgaard och Björn Westberg 66,3
5 Else Marie Sjöberg, Ingmar Nilsson och Erik Browald 66,9
6 Peter Cohlman och Paul Österholm 67,2
7 Kent Lundkvist, Lars Berndtzen och Britt Wikander 68,6
8 Åke Lundh, Anita Ben Salem och Maud Jacobsson 69,0
9 Kurt-Erik Mattson, Bengt Wikander och Margareta Andersson 69,6
10 Tommy Karlsson, Lennart Karlsson och Roland Ivarsson 69,7
11 Jan-Olav Rollmar, Ingegerd Karlsson och Ann-Catrin Cardeberg 70,9

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 18/6,
med samling senast kl 09:00 och start 09:30! Då spelar
vi poängbogey med utslag från röd tee! Tänk på att
fylla i rätt antal slag för röd tee! Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 11/6, Slaggolf.
A-klass
Placering Namn Netto slag
1 Lars Berndtzen 74
2 Kent Lundqvist 75
3 Tommy Karlsson 77
4 Lennart Karlsson 78
5 Thomas Fahlesson 80
6 Jan-Egil Haga 81
7 Krister Sjöberg 81
8 Björn Westberg 83
9 Bo Sandberg 85
10 Allan Damgaard 91
B-klass
Placering Namn Netto slag
1 Åsa LarsDotter King 77
2 Ingegerd Karlsson 79
3 Lars Kallin 79
4 Berit Andersson 80
5 Leif Elmqvist 81
6 Margareta Andersson 81
7 Erik Browaldh 82
8 Jan-Olav Rollmar 95
9 Ove Andersson 98
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Lars Berndtzen : 0,5 m

Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 11/6, med samling kl 09:00
och start 09:30. Då spelar vi slaggolf.
OBS!! Ingen resa till Vårgårda.
Seniorgolf 2019
Datum : 2019-06-04
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Jan Egil Haga, Lotta Cohlman och Margareta Andersson 61,4
2 Ingemar Nilsson, Jan-Olav Rollmar och Ingegerd Karlsson 62,9
3 Tommy Karlsson, Björn Axil och Hans Björklöf 64,3
4 Lars Alklind, Kurt-Erik Mattson och Lars Kallin 66,1
5 Stellan Rosblad, Paul Österholm och Mary Bergarth 68,0
6 Lars Berndtzen, Leif Elmquist, Kurt Karlsson och Gerard King 68,1
7 Peter Cohlman, Lars Bergarth och Ove Andersson 68,8
8 Björn Westberg, Ronny Andersson och Erik Browaldh 69,2
9 Kent Lundkvist, Ingemar Karlsson och Berit Andersson 71,0
10 Erik Peper, Tommy Fredriksson och Lisbeth Nilsson 71,7

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 4/6, med samling
kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi Scramble. Välkomna!
OBS !! Anmälningslista till Vårgårda GK den 11/6 sitter på anslagstavlan.
Sista anmälningsdag är 6/6.
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 28/5, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Bo Sandberg 40
2 Björn Axil 36
3 Tommy Karlsson 35
4 Åke Lundh 34 SHC
5 Sven Lindvall 34
6 Kurt-Erik Mattsson 33 SHC
7 Leif Andersson 33
8 Peter Cohlman 32 SHC
9 Ingegerd Lundh 32
10 Kent Lundkvist 31 SHC
11 Björn Westberg 31 SHC
12 Lise-Lotte Cohlman 31
13 Jan Egil Haga 30
14 Allan Damgaard 24
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Margareta Andersson 33
2 Ronny Andersson 29
3 Bengt Ingemansson 28
4 Erik Browaldh 27
5 Anita Ben Salem 26
6 Monika Eriksson 23
7 Paul Österholm 22
8 Lars Alklind 20
Ann-Catrin Cardeberg DNF
Lars Kallin DNF
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Ingegerd Lundh, 55 cm

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 28/5, med samling kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi Poängbogey. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 21/5, Slaggolf
A-klass
Placering Namn Nettoslag
1 Krister Sjöberg 74 SHC
2 Erik Peper 74
3 Tommy Karlsson 78 SHC
4 Peter Cohlman 78
5 Stellan Rosblad 81 SHC
6 Björn Axil 81
7 Kent Lundkvist 82 SHC
8 Ingemar Nilsson 82
9 Kurt-Erik Mattsson 83
10 Allan Damgaard 86
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Åsa Larsdotter King 76
2 Anita Ben Salem 83
3 Ove Andersson 89
4 Ingemar Karlsson 92
5 Jan-Olav Rollmar 102
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Kent Lundkvist, 2,0 m

Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 21/5, med samling kl 09:00
och start 09:30. Då spelar vi slaggolf.
Seniorgolf 2019
Datum :  2019-05-14
Spel : 3-manna Scramble
Resultat  3-manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Peter Cohlman, Allan Damgaard och Lisbeth Nilsson 61,1
2 Stellan Rosblad, Kurt-Erik Mattsson och Jan-Olav Rollmar 64,1
3 Tommy Karlsson, Björn Axil och Ingegerd Karlsson 64,3
4 Krister Sjöberg, Lennart Karlsson och Kurt Karlsson 66,0 SHC
5 Else-Marie Sjöberg, Lars Bergarth och Ulla Jörnhagen 66,0
6 Jan-Egil Haga, Ralf Christoffersson och Erik Browaldh 66,5
7 Bo Sandberg, Lise-Lotte Cohlman och Mary Bergarth 67,2
8 Kent Lundkvist, Erik Peper och Lars Kallin 67,5
9 Björn Westberg, Ingegerd Lundh och Lars Alklind 72,9

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 14/5, med samling kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi Scramble. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 7/5, Poängbogey
A-klass
Placering Namn Poäng
1 Lennart Karlsson 35
2 Else-Marie Sjöberg 33
3 Ingemar Nielsen 31
4 Thomas Fahlesson 31
5 Erik peper 31
6 Peter Cohlman 31
7 Stellan Rosblad 30
8 Kurt-Erik Mattsson 30
9 Krister Sjöberg 29
10 Björn Axil 28
11 Kjell Wallin 27
12 Björn Westberg 22
B-klass
Placering Namn Poäng
1 Ulla Jörnhagen 37
2 Anita Ben Salem 37
3 Janne Granlund 34
4 Ronny Andersson 30
5 Ingegerd Karlsson 30
6 Paul Österholm 29
7 Erik Browaldh 28
8 Mary Bergarth 28
9 Bengt Jillram 27
10 Lars Bergarth 27
11 Margareta Andersson 26
12 Lasse Nyfjäll 26
13 Hans Björklöf 26
14 Rollmar 25
15 Ingemar Karlsson 25
16 Lisbeth Nielsen 24
17 Ann-Katrine Cardeberg 18
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Stellan Rosblad, i koppen!!

OBS !! Nästa vecka spelar vi som vanligt på tisdag, 7/5, med samling 
kl 09:00 och start 09:30! Då spelar vi poängbogey. Välkomna!
Seniorgolf 2019
Resultat för tävlingen 2/5, Slaggolf från Röd Tee
A-klass
Placering Namn Netto slag
1 Erik Peper 73
2 Bo Sandberg 74
3 Elese Marie Sjöberg 75
4 Tommy Karlsson 77
5 Kent Lundqvist 78
6 Ingemar Nilsson 81
7 Björn Axil 85
B-klass
Placering Namn Netto slag
1 Lars Bergarth 73
2 Mary Bergarth 74
3 Lisbeth Nilsson 77
4 Paul österholm 78
5 Eva Lott Svanberg 80
6 Janne Granlund 81
7 Ingegerd Karlsson 81
8 Berit Andersson 81
9 Hans Björklöf 83
10 Barbro Wiksten 84
11 Ove Andersson 85
12 Lars Alklind 88
13 Margareta Andersson 88
14 Eva Axil 88
15 Gunnel Jagefelt 91
16 Erik Browaldh 92
17 Leif Wiksten 97
18 Annica Alklind 102
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Bo Sanberg, 42 cm från hål!

OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!  OBS !!!
   Nästa vecka spelar vi på TORSDAG, 2/5 ! Samling senast kl 11:00,
   start 11:30! Ev. kan vi starta lite tidigare!
   Speldagen flyttad p.g.a. Valborg/1:a maj!
   OBS!! Vi spelar slagspel med utslag från RÖD tee! Fyll i scorekorten
   med rätt antal erhållna slag för röd tee!

Seniorgolf 2019
Datum :  2019-04-23
Spel : 4-manna Scramble
Resultat  4 – manna Scramble
Placering Namn Netto slag
1 Anita Ben Salem, Ingegerd Karlsson, Kurt-Erik Mattsson, Paul Österholm 60,4
2 Berit Andersson, Björn Axli, Rollmar, Björn Westberg 62,3
3 Ulla Jörnhagen, Lisbeth Nilsson, Else-Marie Sjöberg, Lars Bergart 62,9
4 Gunnel Jagefelt, Lars Berndtzen, Peter Cohlman, Janne Granlund 65,1
5 Mary Bergart, Erik Browald, Kent Lundqvist, Ingemar Nilsson 65,6
6 Lag: Erik Peper (saknar namn på övriga medlemmar) 66,2
7 Lag: Lennart Karlsson  (saknar namn på övriga medlemmar) 66,8

2019-04-16, Seniortouren.
Dagens resultat, tävlingsform : Poängbogey
Klass A :
1.     Bo Sandberg                               38  poäng
2.     Jan-Egil Haga                            33  -”-
3.     Kent Lundqvist                         33  -”-
4.     Tomas Fahleson                       32  -”-
5.     Stellan Rosblad                         30  -”-
6.     Kurt-Erik Mattsson                  28  -”-
7.     Allan Damgaard                        25  -”-
8.     Lars Berndtzen                         24  -”-
Klass B :
1.      Paul Österholm                         37  Poäng
2.     Janne Granlund                        34  -”-
3.     Lasse Nyfjäll                               34  -”-
4.     Berit Andersson                        33  -”-
5.     Erik Browaldh                           27  -”-
6.     Ove Andersson                         26  -”-
Närmast hål 18 efter 2 slag : 2019-04-09 var Tomas Fahleson : 25 cm ifrån.
                                                    2019-04-16 var Bo Sanberg : 89 cm ifrån.

Seniorgolf 2019
Resultat för premiärtävlingen 9/4/2019, Slaggolf
A-klass
Placering Namn Netto slag
1 Erik Peper 72
2 Tommy Karlsson 77
3 Tomas Fahlesson 78
4 Stellan Rosblad 78
5 Ingemar Nilsson 78
6 Kent Lundqvist 80
7 Kurt-Erik Mattsson 82
8 Lennart Karlsson 83
9 Bo Sandberg 84
10 Peter Cohlman 85
11 Lars Berndtzen 88
B-klass
Placering Namn Netto slag
1 Ingegerd Karlsson 73
2 Björn Axil 75
3 Lars Bergarth 77
4 Lasse Nyfjäll 82
5 Mary Bergarth 83
6 Anita Ben Salem 84
7 Paul Österholm 86
8 Lisbeth Nilsson 88
9 Erik Browaldh 89
10 Ann Katrin Cardeberg 96
Närmast hål 18 efter 2 slag :
Tomas Fahleson : (resultat saknas!)

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.416 - 60 127 720 - 26
After load theme required files 0.079 0.495 11 266 304 71 394 024 0 26
After WP INIT actions - 0.597 - 81 091 144 - 48
After Theme Init 0.086 0.605 11 259 456 81 084 296 11 59
Before Theme HTML output 0.086 0.605 11 259 896 81 084 736 11 59
BODY start 0.182 0.701 11 827 200 81 652 040 34 82
Before Page Header 0.183 0.702 11 827 864 81 652 704 37 85
After show menu 0.329 0.848 12 828 296 82 653 136 51 99
Before Page content 0.33 0.849 12 828 896 82 653 736 51 99
After Page content 0.418 0.937 14 241 232 84 066 072 56 104
Before Sidebar 0.418 0.937 14 243 072 84 067 912 56 104
After Sidebar 0.431 0.95 15 211 544 85 036 384 67 115
After Footer 0.445 0.964 16 094 056 85 918 896 75 123
After Theme HTML output 0.449 0.967 16 076 152 85 900 992 81 129
WP PAGE OUTPUT END - 0.986 - 85 974 424 - 139