top of page

Integritetspolicy

Här på Holma Stångenäs Golf AB följer vi Dataskyddsförordningen, GDPR, för att säkerställa en ansvarsfull hantering av personuppgifter, vilka är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Enligt lag betraktas all typ av hantering av personuppgifter som behandling, oavsett om det sker genom automatiserade system eller inte. Detta inkluderar insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering av data.

Vår främsta målsättning är att göra det enkelt och användarvänligt för dig samtidigt som din integritet skyddas.

När du besöker vår webbplats för att ta del av information och erbjudanden samlar vi inte in några uppgifter som kan identifiera dig som person, och din IP-adress kan inte heller spåras. Besöket genererar endast statistik, utan att inkludera data som kan identifiera dig som individ.

Här nedan finner du information om hur vi hanterar personuppgifter som samlas in.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG Holma Stångenäs Golf AB, org.nr: 556105-2233

Holma 158, 454 91 Brastad, äger webbplatsen och är därför ansvarig för hanteringen av personuppgifter.

 

GRUNDER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER Enligt GDPR får personuppgifter behandlas om det finns en laglig grund för det. Vi grundar vår behandling av personuppgifter på följande:

 • Samtycke

 • Berättigat intresse/intresseavvägning

 • Fullgörande av avtal/juridisk grund

 • Rättslig förpliktelse

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi samlar in och behandlar information när det finns ett uttryckligt och berättigat syfte, såsom att:

 • Förbättra, erbjuda och utveckla vår webbplats för att tillhandahålla bästa möjliga service till våra besökare, medlemmar och samarbetspartners, inklusive att besvara frågor, hantera synpunkter, skicka ut material och kommunicera

 • Skicka relevant information till dig

 • Fullgöra åtaganden och avtal

 • Hantera ärendehistorik

 • Utvärdera tjänsten och ge feedback till medarbetare, utvecklare och kunder

 • Fullgöra skyldigheter enligt lag, myndighetsföreskrifter, beslut eller riktlinjer

 

PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS I FÖLJANDE SAMMANHANG: Dina personuppgifter behandlas när du väljer att kontakta oss via e-post, webbplatsen eller telefon, när du beställer kostnadsfritt material via formulär, telefon eller e-post, när du samtycker till att få ytterligare information om våra tjänster, till exempel via e-postutskick, när vi samlar in data för specifika syften, såsom att informera eller skicka material till en specifik målgrupp, samt i kund-, leverantörs- och samarbetsrelationer.

När du som besökare delar information med oss samlas uppgifter in för att ge service och svara på frågor. Vi behandlar också uppgifter som samlas in via andra kanaler för att kunna ge relevant information om våra tjänster.

 

TID FÖR LAGRING Vi sparar uppgifter för de ändamål som nämns ovan och för en specifik tidsperiod. Eftersom de uppgifter vi behandlar har olika syften sparas de under olika långa perioder eller raderas när ärendet är avslutat:

 • Personuppgifter som genereras vid kontakt med oss sparas enligt lagrummet för berättigat intresse/intresseavvägning tills du väljer att avprenumerera eller begära borttagning, eller raderas när ärendet anses avslutat och lagring inte längre är relevant.

 • Information relaterad till ekonomi, fakturering och bokföring sparas enligt bokföringslagen.

 • För avtalsrelationer sparas uppgifterna under avtalstiden och 12–36 månader efter, beroende på avtalets natur. Information relaterad till avtal enligt bokföringslagen sparas enligt denna.

 • Ärendehistorik avslutas inom rimlig tid efter att ärendet är överfört och omhändertaget.

 • Uppgifter som vi sparar på grund av lagkrav sparas så länge som kraven föreskriver det.

 

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER För att kunna tillhandahålla våra tjänster anlitar vi leverantörer som vi delar uppgifter med för att optimera och utveckla våra tjänster, samt för att ge anpassad, relevant information och skicka ut information. Ansvaret mellan oss och våra leverantörer regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal.

 

COOKIES Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din upplevelse och ge tillgång till alla funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet. Genom att använda vår tjänst samtycker du till användningen av cookies för att underlätta navigering, tillhandahålla olika funktioner och för att ge information om dina val. Våra cookies lagrar inte personlig information, utan används för att känna igen aktiviteter på webbplatsen. För att få insikt i hur besökare använder vår webbplats använder vi Google Analytics, som anonymiserar informationen och inte genererar personligt identifierbara data.

Du har möjlighet att blockera eller ta bort cookies genom inställningarna i din webbläsare, men tänk på att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar optimalt om du väljer att blockera cookies.

 

DINA RÄTTIGHETER 

Enligt GDPR har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också begära radering av dina personuppgifter, korrigering av eventuella fel samt begränsning av användningen av dina uppgifter. 

 

Vi är tacksamma för det förtroende du visar oss och hoppas att vår Integritetspolicy ger dig trygghet. Om du har några frågor eller om något är oklart är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till info@holmagolf.se

Vi ser fram emot att höra från dig.

Läs mer om GDPR här: datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

bottom of page